Category : Informacje

Drodzy Mieszkańcy

Na lutowym posiedzeniu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach analizowano sprawozdanie Zarządu  z wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2021 rok.  Z przedstawionych dokumentów wynika, że działalność Spółdzielni w 2021 roku zakończyła się nadwyżką bilansową brutto kwotą 293 229 zł /netto 251 592 zł/. Znacznie mniejsza niż w latach poprzednich była nadwyżka zaliczek nad kosztami za centralne ogrzewanie, która po uwzględnieniu wyniku na podgrzaniu ciepłej wody, wyniosła 432 477 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania kwota ta zostanie zwrócona mieszkańcom. 7 marca br. Rada Nadzorcza […]

Nowe taryfy za ciepło

Mieszkańcy  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Suwałkach dotyczy: wprowadzenia podwyżki taryfy za ciepło Szanowni  Mieszkańcy, Na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach sp. z o.o.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę taryf za ciepło. Stawki wyższe średnio o 12,5 % obowiązywać będą Spółdzielnię już od 1 września br. Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przeanalizował koszty centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej i przedstawił Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia nową wysokość zaliczek za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, uwzględniające wzrost […]

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że warunki ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, wymagane dokumenty, wzory dokumentów oraz podstawowe informacje znajdują się na stronie MOPR w Suwałkach pod linkiem: http://www.mops.suwalki.pl/strona/inne-swiadczenia/423-dodatek-mieszkaniowy Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy o kontakt z Działem Inwestycji i Spraw Członkowskich pod numerem telefonu 87 567 12 36 wew.35, poniedziałki od 7:00 do 17:00 a od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przedstawił na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2020 rok, a sporządzone sprawozdanie finansowe sprawdzane jest przez biegłego rewidenta. Z dokumentów tych wynika, że działalność Spółdzielni w 2020 roku zakończyliśmy nadwyżką bilansową netto kwotą 651 205,34 zł. Nadpłata za centralne ogrzewanie wyniosła 1 037 151 zł. Łagodny okres grzewczy ubiegłego roku sprawił, że nadwyżka pierwszy raz przekroczyła milion złotych. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Członków  zostanie ona rozliczona z mieszkańcami. Szczegółowa […]

Drodzy Spółdzielcy,

Z ogromną przyjemnością informuję, że w dniu 7 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku dokonał  wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o połączeniu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna” w Suwałkach. Z wpisu wynika, że połączenie Spółdzielni następuje na podstawie uchwał: – nr 7/2020 Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna” w Suwałkach z dnia 8 lipca 2020 r. – nr 8/2020 Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 21 i 22 września 2020 r. powziętych […]

Do Mieszkańców

Szanowni  Państwo, Nasilenie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 sprawia, że musimy funkcjonować w znacznych obostrzeniach oraz dokładać wszelkich starań mających na celu ochronę ludzi i ograniczenie narastania pandemii. Jednak, mimo dodatkowych obowiązków, staramy się realizować przyjęte zadania remontowe i inwestycyjne. Na ukończeniu są prace dociepleniowe na  5-ciu budynkach, w 6-ciu budynkach remontowane są balkony, modernizowane są wejścia do klatek schodowych w trzech budynkach, wyremontowano cokół bud. Szpitalna 75A, pomalowano klatki schodowe bud. Em.Plater 41A, wykonano dodatkowy parking przy ul. Szpitalnej oraz […]

Mieszkania lokatorskie

Już drugi budynek, na zasadach lokatorskich, realizuje, u zbiegu ulic Daszyńskiego i Szpitalnej, Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach. Kolejne dwa budynki projektowane są przy ulicy Wojska Polskiego. To świetna okazja dla młodych mieszkańców naszego miasta, rozpoczynających dorosłe życie i nieposiadających oszczędności i zdolności kredytowej, aby uzyskać prawo do swojego mieszkania. O kolejności przydziału decydować będzie data złożenia wniosku. Informacji o naszych inwestycjach uzyskacie Państwo w siedzibie Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 25A pok. 3 lub telefonicznie pod numerem 875-671-236 wew. 35 […]

Do Mieszkańców

Szanowni Członkowie MSM, Okres pandemii zmusił ustawodawcę do zmiany prawa w taki sposób, aby chronić obywateli przed zachorowaniem i skutkami koronawirusa. Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana ustawą kryzysową) Dz.U.z 2020 r., poz.568. Unormowania te dokonały zmian również w Prawie Spółdzielczym, a zwłaszcza w zasadach funkcjonowania organów spółdzielczych. Ustawa wprowadziła istotną regulację […]

Drodzy Mieszkańcy

Mija drugi miesiąc pandemii koronawirusa. Jest to trudny okres wielu ograniczeń i problemów nie koniecznie związanych z samą chorobą. Choć biuro Spółdzielni niedostępne jest dla interesantów, w tym mieszkańców, to jednak staramy się wykonywać wszystkie obowiązki administratora przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa. Stały kontakt telefoniczny, internetowy i pocztowy pozwala załatwić prawie wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni.  Niestety zmuszeni byliśmy zrezygnować z wiosennych spotkań z mieszkańcami. Postanowiliśmy czasowo ograniczyć zaplanowane zadania remontowe do tych wcześniej rozpoczętych oraz tych koniecznych /np. […]

Do Mieszkańców

Szanowni  Państwo,  Mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej,                           Podsumowaliśmy wynik działalności Naszej Spółdzielni za 2019 rok. Po uwzględnieniu nadwyżki z roku poprzedniego eksploatacja zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami kwotą 491 965,88 zł. Niedobór na wodzie i kanalizacji wyniósł (jedynie!) 12 526,49 zł. Nadwyżka na obsłudze wodomierzowej to kwota 440 945,50 zł i będzie ona przeznaczona na zakup i wymianę wodomierzy. Analiza zużycia energii cieplnej wykazała nadwyżkę w kwocie 995 225 zł ( w roku 2019 – 863 634 zł). Po zatwierdzeniu sprawozdania za 2019 […]

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743