Category : Informacje

Szanowni Państwo,

W dniu 11 marca br. przedstawiłem Radzie Nadzorczej wyniki działalności Spółdzielni za 2023 rok oraz plan finansowo-gospodarczy na 2024 r. Koszty eksploatacji w 2023 roku wyniosły 9 703 011 zł, przychody opiewają na kwotę 9 369 495 zł. Nadwyżka bilansowa brutto, po uwzględnieniu pożytków  z wynajmu lokali usługowych oraz zarządzania wspólnotami, odsetek z lokat i za opóźnione opłaty, wyniosła 515 395 zł, a po zapłaceniu podatku dochodowego, netto 406 565 zł. O jej przeznaczeniu zdecyduje Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Inaczej niż w latach poprzednich wygląda rozliczenie zaliczek […]

Drodzy Mieszkańcy,

                     W dniu 11 października 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Spółdzielni w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczącej opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Musimy więc jako Spółdzielnia zapłacić za odprowadzenie wód od maja 2022 roku kwotę 147 757,95 zł. Pragnę jednak zauważyć, że poprzednie postępowanie  sądowe w tej sprawie, wygrane przez spółdzielnie, pozwoliło zaoszczędzić Naszej Spółdzielni ok. 300 000,00 zł. Niepokoi mnie, że zapowiadana przez Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, jeszcze w sierpniu, obniżka cen centralnego ogrzewania […]

Opłata stała c.w.

Szanowni Państwo, Zestawienie kosztów i przychodów /zaliczek/ za energię cieplną w pierwszym półroczu 2023 roku wykazało duży niedobór na podgrzaniu ciepłej wody. Koszty wyniosły 1 702 713 zł /w roku ubiegłym 682 612 zł/, natomiast wpłacone zaliczki opiewają na kwotę 873 935 zł /w roku ubiegłym 637 101 zł/. Występujący w b.r. niedobór w wysokości 828 778 zł wynika z trzech czynników; w styczniu 2023 r. PEC podniósł ceny średnio o 17,1 %, jednocześnie wzrosła stawka VAT z 5% do 23%. Z uwagi na dużą […]

Szanowni Państwo,

W dniu 22 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwaliła, opracowany przez Zarząd, Plan finansowo-gospodarczy na 2023 rok oraz przyjęła nowe stawki opłat eksploatacyjnych, w tym odpis na fundusz remontowy. Plan finansowo-gospodarczy obejmuje koszty utrzymania i eksploatacji zasobów w zakresie opłat ustalanych przez Spółdzielnię. Nowe stawki uwzględniają faktycznie poniesione koszty w 2022 roku, wzrost cen materiałów i usług /inflację/, wyższy podatek VAT i podatek od nieruchomości oraz nowe ceny energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach […]

Drodzy Mieszkańcy,

Wchodzimy w 2023 rok z niepokojem o wysokość wzrostu kosztów funkcjonowania naszych rodzin, w tym wysokości opłat ponoszonych na utrzymanie mieszkań. Inflacja za ubiegły rok wyniosła 14,4%, wzrost cen materiałów budowlanych wzrósł jeszcze bardziej. Pierwsze przetargi rozstrzygnięte w tym roku ten fakt potwierdzają. Znajomość tych zagadnień oraz poniesione w roku ubiegłym koszty funkcjonowania Spółdzielni pozwolą na precyzyjne opracowanie planu finansowo-gospodarczego na 2023 rok. Wchodząc w nowy rok pamiętać musimy o cenach usług komunalnych,(centralne ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, […]

Szanowni Członkowie MSM

Uchylenie części ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /w tym art. 90 i art. 90a/ umożliwia zwoływanie walnego zgromadzenia spółdzielni oraz zebrań właścicieli lokali /członków spółdzielni/. Korzystając z tej możliwości Zarząd MSM postanowił, w tym miesiącu, wznowić cykliczne spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli naszej Spółdzielni. Termin i miejsce spotkań znajdą Państwo w ogłoszeniach zamieszczanych na klatkach schodowych kilka dni przed spotkaniem. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach powiadomiło […]

Nowe taryfy za ciepło

Szanowni Państwo,   Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że od 01 września 2022 r. zmianie ulega zaliczka na centralne ogrzewanie oraz stawka za podgrzanie wody użytkowej. Pismem z 09 maja 2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Suwałkach, podniosła ceny i stawki za energię cieplną średnio o 3,4%, a pismem z dnia 17 sierpnia 2022 r. po raz drugi w tym roku, podniosła swoje ceny i stawki o kolejne 59%. W zaproponowanych taryfach niebezpiecznie uległa zmianie […]

Drodzy Mieszkańcy

Na lutowym posiedzeniu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach analizowano sprawozdanie Zarządu  z wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2021 rok.  Z przedstawionych dokumentów wynika, że działalność Spółdzielni w 2021 roku zakończyła się nadwyżką bilansową brutto kwotą 293 229 zł /netto 251 592 zł/. Znacznie mniejsza niż w latach poprzednich była nadwyżka zaliczek nad kosztami za centralne ogrzewanie, która po uwzględnieniu wyniku na podgrzaniu ciepłej wody, wyniosła 432 477 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania kwota ta zostanie zwrócona mieszkańcom. 7 marca br. Rada Nadzorcza […]

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że warunki ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, wymagane dokumenty, wzory dokumentów oraz podstawowe informacje znajdują się na stronie MOPR w Suwałkach pod linkiem: http://www.mops.suwalki.pl/strona/inne-swiadczenia/423-dodatek-mieszkaniowy Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy o kontakt z Działem Inwestycji i Spraw Członkowskich pod numerem telefonu 87 567 12 36 wew.35, poniedziałki od 7:00 do 17:00 a od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przedstawił na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2020 rok, a sporządzone sprawozdanie finansowe sprawdzane jest przez biegłego rewidenta. Z dokumentów tych wynika, że działalność Spółdzielni w 2020 roku zakończyliśmy nadwyżką bilansową netto kwotą 651 205,34 zł. Nadpłata za centralne ogrzewanie wyniosła 1 037 151 zł. Łagodny okres grzewczy ubiegłego roku sprawił, że nadwyżka pierwszy raz przekroczyła milion złotych. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Członków  zostanie ona rozliczona z mieszkańcami. Szczegółowa […]

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743