Drodzy Mieszkańcy

Na lutowym posiedzeniu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach analizowano sprawozdanie Zarządu  z wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2021 rok.  Z przedstawionych dokumentów wynika, że działalność Spółdzielni w 2021 roku zakończyła się nadwyżką bilansową brutto kwotą 293 229 zł /netto 251 592 zł/. Znacznie mniejsza niż w latach poprzednich była nadwyżka zaliczek nad kosztami za centralne ogrzewanie, która po uwzględnieniu wyniku na podgrzaniu ciepłej wody, wyniosła 432 477 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania kwota ta zostanie zwrócona mieszkańcom.

7 marca br. Rada Nadzorcza Uchwaliła, plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na 2022 rok. Podstawą jego opracowania były faktycznie poniesione koszty  w 2021 roku, uwzględniające wyniki dla poszczególnych nieruchomości. Po dokonaniu przeglądów technicznych i uwzględnieniu zgłoszeń mieszkańców opracowano plan remontów na 2022 rok oraz zweryfikowano poziom kosztów eksploatacji. Uwzględnić musieliśmy znaczny wzrost cen materiałów i prac remontowych wykonywanych na rzecz Spółdzielni, a także wzrost kosztów energii, podatku od nieruchomości i innych opłat ponoszonych przez Spółdzielnię.  Przełożyło się to na konieczność podwyższenia stawek eksploatacyjnych, w tym funduszu remontowego. Planowana podwyżka wyniesie od 0,20 do 0,30 zł dla poszczególnych budynków, a dla Północnej 29 i 31 nawet 0,50 zł z uwagi na konieczność przełożenia kanalizacji sanitarnej.

W tym trudnym czasie trudno jest precyzyjnie przewidzieć ceny i koszty  w kolejnych miesiącach. Nowe stawki zostały przez Radę Nadzorczą zatwierdzone i obowiązywać będą od 1 lipca 2022 r. o czym powiadomimy  w czerwcu odrębnym pismem.                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tadeusz Szymańczyk – Prezes

Suwałki, marzec 2022 r.

 

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743