Szanowni Państwo,

W dniu 11 marca br. przedstawiłem Radzie Nadzorczej wyniki działalności Spółdzielni za 2023 rok oraz plan finansowo-gospodarczy na 2024 r.

Koszty eksploatacji w 2023 roku wyniosły 9 703 011 zł, przychody opiewają na kwotę 9 369 495 zł. Nadwyżka bilansowa brutto, po uwzględnieniu pożytków  z wynajmu lokali usługowych oraz zarządzania wspólnotami, odsetek z lokat i za opóźnione opłaty, wyniosła 515 395 zł, a po zapłaceniu podatku dochodowego, netto 406 565 zł. O jej przeznaczeniu zdecyduje Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Inaczej niż w latach poprzednich wygląda rozliczenie zaliczek na energię cieplną. Nadpłata zaliczek nad kosztami wyniosła jedynie 56 089 zł /w roku ubiegłym 1 604 667 zł/. Zaskakująca jest duża strata na podgrzaniu ciepłej wody, która wyniosła -1 361 139 zł /w roku ubiegłym -271 071 zł/. Sytuacja taka wynika  z tego, że PEC zmienił strukturę ceny oraz tego, że mimo podwyższenia cen energii przez PEC i wzrostu podatku VAT z 5% na 23%  od 1 stycznia 2023 roku, w Naszej Spółdzielni nie podnosiliśmy zaliczek. Ponieważ zaliczkami na co i cw pokrywamy wyłącznie koszty związane z ogrzewaniem lokali i podgrzaniem ciepłej wody, nadpłaty zwrócimy mieszkańcom, a niedobory trzeba będzie dopłacić.

Przyjęty plan finansowo-gospodarczy zawiera plan kosztów utrzymania  i eksploatacji zasobów oraz zadania remontowe finansowane funduszem remontowym. Koszty te, w części sfinansujemy dotychczasowymi dochodami oraz odpisem inwestycyjnym /w tym roku rozpoczynamy dwa budynki mieszkalne z usługami i garażami/. Mimo tych zabiegów zmuszeni byliśmy podnieść opłaty eksploatacyjne, średnio o 0,50 – 0,60 zł /m2. W dwóch przypadkach było to trochę więcej, w kilku trochę mniej. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu ceny usług i materiałów, inflacji i zwiększenia zadań remontowych. Ponadto, podwyżka obowiązywać będzie od lipca, a koszty, w tym koszty remontów, ponosimy już teraz. Szczegóły omówimy na spotkaniach z mieszkańcami, które planujemy w połowie kwietnia.

                       Z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne, wszystkim Mieszkańcom i Użytkownikom naszych lokali, życzę pogody ducha, zdrowia i radości ze zmartwychwstania Pana.

                                                                                                                                                          Tadeusz Szymańczyk – Prezes

Suwałki, marzec  2024 r.

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743