Opłata stała c.w.

Szanowni Państwo,

Zestawienie kosztów i przychodów /zaliczek/ za energię cieplną w pierwszym półroczu 2023 roku wykazało duży niedobór na podgrzaniu ciepłej wody. Koszty wyniosły 1 702 713 zł /w roku ubiegłym 682 612 zł/, natomiast wpłacone zaliczki opiewają na kwotę 873 935 zł /w roku ubiegłym 637 101 zł/. Występujący w b.r. niedobór w wysokości 828 778 zł wynika z trzech czynników;

  1. w styczniu 2023 r. PEC podniósł ceny średnio o 17,1 %, jednocześnie wzrosła stawka VAT z 5% do 23%. Z uwagi na dużą nadwyżkę w roku 2022 wynoszącą 1 604 677 zł /w 2021 roku 432 477 zł /, Zarząd MSM zdecydował nie podnosić zaliczek w tym czasie. Również  w maju b.r. PEC podniósł ceny o 3,5%, a zaliczki nie wzrosły.
  2. PEC podnosząc ceny zmienił jednocześnie jej strukturę. Obniżono nieznacznie opłatę stałą, natomiast prawie dwukrotnie podniesiono cenę dostarczanej energii. Zważywszy, że w przypadku podgrzania ciepłej wody głównym składnikiem ceny jest energia cieplna, to wzrosła ona znacznie wyżej od ogłoszonej podwyżki /na niektórych węzłach cieplnych ponad dwukrotnie/. W czerwcu 2022 roku podgrzanie wody kosztowało 22-30 zł/m3, natomiast w okresie I-VI 2023 roku 68-82 zł/m3, przy niezmienionych zaliczkach 25-29 zł/m3. Tak duży wzrost ceny wydatnie zwiększył koszty na cyrkulacji co miało zdecydowany wpływ na powstałe straty.
  3. Nie bez znaczenia jest fakt, że pierwsze półrocze 2023 roku było bardzo chłodne i jeszcze w maju zużycie energii cieplnej było bardzo wysokie.

Mając na uwadze wyniki analizy zużycia energii cieplnej w I półroczu, Zarząd Spółdzielni za konieczne uznał podniesienie opłaty stałej  do ciepłej wody do kwoty 35 zł/mieszkanie i wystąpił do Rady Nadzorczej z takim wnioskiem. Opłata ta jest przeznaczona na potrzeby cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i jako taka będzie służyć zbilansowaniu straty na podgrzaniu wody. Rada Nadzorcza MSM w dniu 28 sierpnia 2023 roku przyjęła wniosek Zarządu i z dniem 1 września b.r. opłatę stałą do ciepłej wody uchwaliła w kwocie 35 zł/mieszkanie.

Tadeusz Szymańczyk – Prezes

 Suwałki, sierpień 2023 rok

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743