Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Informujemy, że członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych, a także osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest m.in.:
• dochód brutto na członka rodziny nie może przekroczyć: w gospodarstwie jednoosobowym 175%, a w wieloosobowym 125% najniższej emerytury, która od 01.03.2019 r. wynosi 1.100,00 zł,
• normatywna pow. użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego łącznie z 30% rezerwą nie może przekroczyć:

dla 1 osoby 45,50 m2
dla 3 osób 58,50 m2
dla 5 osób 84,5 m2
dla 2 osób 52 m2
dla 4 osób 71,5 m2
dla 6 osób 91,0 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% – pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego:
• dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta Suwałk w drodze decyzji, a wnioski przyjmuje Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych MOPR, który mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 pok. 17.
• Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1-go dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku

UWAGA!!
• aby otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 października 2019 r, wniosek należy złożyć do 30 września 2019 r.
• Okres przyznania dodatku wynosi 6 miesięcy.

Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy o kontakt z Działem Inwestycji i Spraw Członkowskich, pokój nr 3 ul. Daszyńskiego 25A,
czynnym codziennie w godz. 7:00 – 15:00, w poniedziałki do 17:00.

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743