Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przedstawił na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2020 rok, a sporządzone sprawozdanie finansowe sprawdzane jest przez biegłego rewidenta. Z dokumentów tych wynika, że działalność Spółdzielni w 2020 roku zakończyliśmy nadwyżką bilansową netto kwotą 651 205,34 zł. Nadpłata za centralne ogrzewanie wyniosła 1 037 151 zł. Łagodny okres grzewczy ubiegłego roku sprawił, że nadwyżka pierwszy raz przekroczyła milion złotych. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Członków  zostanie ona rozliczona z mieszkańcami.

Szczegółowa analiza kosztów na poszczególnych nieruchomościach wskazała na możliwość obniżenia opłat eksploatacyjnych o 0,14 – 0,30 zł/m2 dla osób posiadających spółdzielcze prawo do garaży na os. Emilii Plater, Kamena, Daszyńskiego oraz konieczność podniesienia opłat eksploatacyjnych o 0,14-0,16 zł/m2 dla mieszkańców ulicy Szpitalnej. Na pozostałych zasobach opłaty eksploatacyjne nie wymagają zmiany. Musimy również podnieść opłatę za sprzątanie klatek schodowych. Niepodnoszone od 11-tu lat opłaty nie pokrywają kosztów sprzątania ustalonych w drodze przetargu. Niezbędny wzrost wynosi  3 zł/mieszkanie. Decyzją Rady Nadzorczej z 25 marca 2021 r. nowe stawki zostały zatwierdzone i obowiązywać będą od 1 lipca 2021 r. o czym powiadomimy w czerwcu odrębnym pismem.

Rozpoczęliśmy już wiosenne porządki na osiedlach oraz przeglądy techniczne zasobów. Niezbędne prace ujęte zostaną w planie remontów na ten rok. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne przedłuża się termin wymiany podzielników ciepła i wodomierzy, jednak nie powinno to wpłynąć na właściwe rozliczenie mediów.

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Państwu umocnienia wiary, rozbudzenia wzajemnej miłości i życzliwości oraz powrotu nadziei na lepsze dni.

Tadeusz Szymańczyk – Prezes

Suwałki, marzec 2021 r.

 

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743