Ogłoszenia

Ogłoszenia

Tutaj znajdziesz ogłoszenia i komunikaty Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

18 czerwca 2024

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania...
18 czerwca 2024

Walne Zgromadzenie 2024 rok – podjęte uchwały

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach 10 i 11 czerwca 2024 roku podjęło następujące uchwały: – Uchwałę Nr 1/2024 w...
16 maja 2024

Walne Zgromadzenie – 10 i 11. 06. 2024 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 r. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2023 r. Załącznik Nr...
10 października 2023

Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. w terminie do dnia 25 października 2023 r. do...
31 maja 2023

Walne Zgromadzenie 2023 rok – powzięte uchwały

Walne Zgromadzenie 2023 rok – powzięte uchwały
5 maja 2023

Walne Zgromadzenie – 29 i 30 maja 2023 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Projekty uchwał Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2022 r. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. Dodatkowe.infor.i.objasnienia.do.spr.finans.2022 Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wystąpienie...
2 lipca 2021

Taryfa za wodę

 Mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  dotyczy: podwyżki taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie   ścieków Szanowni  Państwo,  Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Suwałkach,...
2 czerwca 2021
8 czerwca 2020

Do Mieszkańców

Szanowni Członkowie MSM, Okres pandemii zmusił ustawodawcę do zmiany prawa w taki sposób, aby chronić obywateli przed zachorowaniem i skutkami koronawirusa. Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje ustawa o...
3 czerwca 2020

WKU do mieszkańców

STRACIŁEŚ PRACĘ? WOJSKO MA PROPOZYCJĘ! Od 15 czerwca ruszą ochotnicze ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy oraz szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, Nr 187/DSiPO z...
9 marca 2020

Komunikat dot.usuwania awarii w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W odpowiedzi na pytanie odnośnie  konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zasobów mieszkaniowych, w szczególności reagowania przez służby techniczne spółdzielni na zgłaszane awarie wewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych w sytuacji istnienia...
21 marca 2019

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Zarząd Spółdzielni informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr III/38/2019 z dniem 1 kwietnia 2019 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi od gospodarstwa...
12 lipca 2018

Wyróżnienie

Nasza Spółdzielnia została wyróżniona w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych
28 grudnia 2017

Szanowni Państwo!

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami postojowymi w garażu podziemnym w budynku przy ul. Reja 63A. Można je zakupić (również na raty) lub...
1 października 2017

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami

Dotyczy: możliwości zwolnienia z częściowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 01 maja 2015 roku zgodnie z Uchwałą nr Y/32/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego...
17 maja 2017

Piłka na osiedlu

W ostatnim czasie nasiliły się  zgłoszenia w sprawie dzieci grających w piłkę w każdym możliwym miejscu. Apelujemy o zwrócenie uwagi w jaki sposób bawią się nasze dzieci. Znacząca część...
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743