Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez MSM

RODO

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez MSM

Szanowni Państwo !
Mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowejw Suwałkach
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Pragnę Państwa poinformować, że wdrożyliśmy już rozwiązania techniczne i organizacyjne mające w odpowiedni sposób chronić Państwa dane osobowe, tą drogą chciałbym przekazać Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu w tym zakresie praw:
  1. administratorem Państwa danych osobowych będzie Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, adres: ul. Daszyńskiego 25A, 16-400 Suwałki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białym stoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169656; NIP 8440004549;
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną, w tym realizowania praw i egzekwowania obowiązków użytkowników poszczególnych lokali na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), d), e), f) Rozporządzenia;
  3. prawny interes Spółdzielni uzasadniający jej prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa to jest ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych;
  4. możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie; wycofanie Państwa zgody będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez Spółdzielnię, dokonanego na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem;
  5. w przypadku zamiaru przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Spółdzielnia zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania;
  6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółdzielnię osobom trzecim, w tym zaufanym współpracownikom Spółdzielni (firmie świadczącej usługi IT, konserwatorom itp.) lub upoważnionym organom państwowym;
  7. Spółdzielnia nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich;
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię przez okres pozostawania Państwa w zasobach Spółdzielni, a po utracie takiego statusu( np. sprzedaż mieszkania) do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Spółdzielni. Dane osobowe utrwalone przez monitoring wizyjny przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;
  9. Mają Państwo prawo dostępu do Waszych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Spółdzielnię będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia;

Wnioski, zapytania lub informacje związane z ochroną danych osobowych możecie Państwo kierować bezpośrednio do Zarządu Spółdzielni lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@msm.suwalki.pl

Tadeusz Szymańczyk – Prezes

Suwałki maj 2018 rok

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743