Category : Ogłoszenia

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Suwałki. Nowa taryfa jest wyższa o 26 % od aktualnie obowiązującej i obowiązuje od 18 czerwca b.r.. W załączeniu  pismo PWiK Suwałki kierowane do Spółdzielni. pismo PWiK Suwałki

Walne Zgromadzenie 2024 rok – podjęte uchwały

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, że Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach 10 i 11 czerwca 2024 roku podjęło następujące uchwały: – Uchwałę Nr 1/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2023 rok, – Uchwałę Nr 2/2024 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok, – Uchwałę Nr 3/2024 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok, – Uchwałę Nr 4/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, – Uchwałę Nr 5/2024 w sprawie: […]

Walne Zgromadzenie – 10 i 11. 06. 2024 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 r. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.  Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2023 r. Załącznik Nr 1 do dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zamierzenia gospodarcze na 2024 rok Projekty uchwał Pełnomocnictwo

Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r. w terminie do dnia 25 października 2023 r. do godz.15.  Oferty w formie pisemnej można składać drogą mailową:  biuro@msm.suwalki.pl, wysłać pocztą na adres: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Daszyńskiego 25A 16-400 Suwałki lub złożyć w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz.7-15.

Walne Zgromadzenie 2023 rok – powzięte uchwały

Walne Zgromadzenie 2023 rok – powzięte uchwały

Walne Zgromadzenie – 29 i 30 maja 2023 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Projekty uchwał Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2022 r. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. Dodatkowe.infor.i.objasnienia.do.spr.finans.2022 Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wystąpienie polustracyjne Zamierzenia gospodarcze Pełnomocnictwo Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Taryfa za wodę

 Mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  dotyczy: podwyżki taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie   ścieków Szanowni  Państwo,  Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Suwałkach, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdził przedstawione taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Suwałk na okres 3 lat. Od 1 lipca br. za wodę będziemy płacili  3,13 zł/m3 + VAT co daje 3,38 zł/m3, po roku wyniesie ona 3,19 zł/m3 z VAT […]

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743