Category : Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie – 29 i 30 maja 2023 r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Projekty uchwał Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2022 r. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. Dodatkowe.infor.i.objasnienia.do.spr.finans.2022 Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wystąpienie polustracyjne Zamierzenia gospodarcze Pełnomocnictwo Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

W dniu 22 marca 2023 roku Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach uchwaliła, opracowany przez Zarząd, Plan finansowo-gospodarczy na 2023 rok oraz przyjęła nowe stawki opłat eksploatacyjnych, w tym odpis na fundusz remontowy. Plan finansowo-gospodarczy obejmuje koszty utrzymania i eksploatacji zasobów w zakresie opłat ustalanych przez Spółdzielnię. Nowe stawki uwzględniają faktycznie poniesione koszty w 2022 roku, wzrost cen materiałów i usług /inflację/, wyższy podatek VAT i podatek od nieruchomości oraz nowe ceny energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach […]

Taryfa za wodę

 Mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  dotyczy: podwyżki taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie   ścieków Szanowni  Państwo,  Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Suwałkach, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdził przedstawione taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Suwałk na okres 3 lat. Od 1 lipca br. za wodę będziemy płacili  3,13 zł/m3 + VAT co daje 3,38 zł/m3, po roku wyniesie ona 3,19 zł/m3 z VAT […]

Do Mieszkańców

Szanowni Członkowie MSM, Okres pandemii zmusił ustawodawcę do zmiany prawa w taki sposób, aby chronić obywateli przed zachorowaniem i skutkami koronawirusa. Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana ustawą kryzysową) Dz.U.z 2020 r., poz.568. Unormowania te dokonały zmian również w Prawie Spółdzielczym, a zwłaszcza w zasadach funkcjonowania organów spółdzielczych. Ustawa wprowadziła istotną regulację […]

WKU do mieszkańców

STRACIŁEŚ PRACĘ? WOJSKO MA PROPOZYCJĘ! Od 15 czerwca ruszą ochotnicze ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy oraz szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, Nr 187/DSiPO z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych, w obu przypadkach jako priorytetowe będą traktowane zgłoszenia osób, które na skutek pandemii COVID-19 straciły zatrudnienie. Ochotnicy mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 21a). Wszyscy zakwalifikowani do służby wojskowej mogą liczyć na wynagrodzenie. Wszyscy […]

Komunikat dot.usuwania awarii w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W odpowiedzi na pytanie odnośnie  konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zasobów mieszkaniowych, w szczególności reagowania przez służby techniczne spółdzielni na zgłaszane awarie wewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych w sytuacji istnienia na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19, w imieniu Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku uprzejmie wyjaśniam: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r . o spółdzielniach mieszkaniowych –  w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu […]

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743