Category : Ogłoszenia

Walne Zgromadzenie 2022 rok – podjęte uchwały

Zarząd Spółdzielni informuje, iż Walne Zgromadzenie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło  się w dniu 27 czerwca 2022 r.  na piśmie powzięło następujące uchwały: Uchwała Nr 1 Uchwała Nr 2 Uchwała Nr 3 Uchwała Nr 4 Uchwała Nr 5

Walne Zgromadzenie – 2022 r.

Zawiadomienie Projekty uchwał Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pełnomocnictwo

Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r. w terminie do dnia 25 października 2021 r. do godz.15.  Oferty w formie pisemnej można składać drogą mailową:  biuro@msm.suwalki.pl, wysłać pocztą na adres: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Daszyńskiego 25A 16-400 Suwałki lub złożyć w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku w godz.7-15.

Taryfa za wodę

 Mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach  dotyczy: podwyżki taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie   ścieków Szanowni  Państwo,  Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Suwałkach, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdził przedstawione taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Suwałk na okres 3 lat. Od 1 lipca br. za wodę będziemy płacili  3,13 zł/m3 + VAT co daje 3,38 zł/m3, po roku wyniesie ona 3,19 zł/m3 z VAT […]

Walne Zgromadzenie 2021 rok

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Projekty uchwał Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2020  Sprawozdanie finansowe  za 2020 rok    Dodatkowe.infor.i.objasnienia.do.spr.finans.2020 Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Wyniki lustracji – List polustracyjny Pełnomocnictwo

Do Mieszkańców

Szanowni Członkowie MSM, Okres pandemii zmusił ustawodawcę do zmiany prawa w taki sposób, aby chronić obywateli przed zachorowaniem i skutkami koronawirusa. Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana ustawą kryzysową) Dz.U.z 2020 r., poz.568. Unormowania te dokonały zmian również w Prawie Spółdzielczym, a zwłaszcza w zasadach funkcjonowania organów spółdzielczych. Ustawa wprowadziła istotną regulację […]

WKU do mieszkańców

STRACIŁEŚ PRACĘ? WOJSKO MA PROPOZYCJĘ! Od 15 czerwca ruszą ochotnicze ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy oraz szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, Nr 187/DSiPO z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych, w obu przypadkach jako priorytetowe będą traktowane zgłoszenia osób, które na skutek pandemii COVID-19 straciły zatrudnienie. Ochotnicy mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 21a). Wszyscy zakwalifikowani do służby wojskowej mogą liczyć na wynagrodzenie. Wszyscy […]

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743