Strona główna
Mapa strony
Kontakt
dodatki mieszkaniowe

 

Informujemy, że  członkowie spółdzielni, właściciele lokali mieszkalnych, a także osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest m.in.:

  • dochód brutto na członka rodziny nie może przekroczyć: w gospodarstwie jednoosobowym 175%, a w wieloosobowym 125% najniższej emerytury, która od 01.03.2017 r. wynosi 1.000,00 zł,
  • normatywna pow. użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego łącznie z 30% rezerwą nie może przekroczyć:

45,50 m2

dla 1 osoby

58,50 m2

dla 3 osób

84,5 m2

dla 5 osób

52 m2

dla 2 osób

71,5 m2

dla 4 osób

91,0 m2

dla 6 osób

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego:

  • dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta Suwałk w drodze decyzji, a wnioski przyjmuje Dział Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych MOPR, który mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Filipowska 20 pok. 17.
  • Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1-go dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku                                   
                UWAGA!!
       
  •                      aby otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 listopada 2017 r. wniosek należy złożyć do 31 października 2017 r.
  • Okres przyznania dodatku wynosi 6 miesięcy.

 

Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy o kontakt z Działem Inwestycji i Spraw Członkowskich pokój nr 3 ul. Daszyńskiego 25A,

        czynnym codziennie w godz. 700 – 1500, w poniedziałki do 1700.

 

   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa