Walne Zgromadzenie 2021 rok – powzięte uchwały

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach informuje, iż Walne Zgromadzenie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach, które odbyło  się w dniach 14 i 15 czerwca 2021 r.  na piśmie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2021

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok                            

– za uchwałą głosowało                 – 35

– przeciw uchwale głosowało      –   0

– wstrzymało się                            –   0

Uchwała Nr 2/2021

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za  2020 rok

– za uchwałą głosowało                 – 35

– przeciw uchwale głosowało      –   0

– wstrzymało się                             –   0

Uchwała Nr 3/2021

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

– za uchwałą głosowało                 – 35

– przeciw uchwale głosowało      –   0

– wstrzymało się                            –   0

Uchwała Nr 4/2021

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

– za uchwałą głosowało                 – 35

– przeciw uchwale głosowało      –   0

– wstrzymało się                            –   0

Uchwała Nr 5/2021

w sprawie:  udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni

  1. Tadeusz Szymańczyk     –  Prezes Zarządu
    –  za okres sprawozdawczy  01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.   

– za uchwałą głosowało                 –  35

– przeciw uchwale głosowało      –    0

– wstrzymało się                            –    0

  1. Tadeusz Czerwiecki  – Zastępca Prezesa Zarządu
    – za okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

– za uchwałą głosowało                 –  35

– przeciw uchwale głosowało      –    0

– wstrzymało się                            –    0

  1. Zofia Bobrowska        – Członek Zarządu
    – za okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

– za uchwałą głosowało                 –  35

– przeciw uchwale głosowało       –   0

– wstrzymało się                             –   0

Uchwała Nr 6/2021

w sprawie: zatwierdzenia zamierzeń gospodarczych na 2021 rok

– za uchwałą głosowało                 –  35

– przeciw uchwale głosowało       –   0

– wstrzymało się                              –   0

Uchwała Nr 7/2021

w sprawie: wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej

– za uchwałą głosowało                  –  35

– przeciw uchwale głosowało       –    0

– wstrzymało się                              –    0

W Walnym Zgromadzeniu na 3064 uprawnionych członków uczestniczyło 35 członków.

 

 

 

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743