Drodzy Spółdzielcy,

Z ogromną przyjemnością informuję, że w dniu 7 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku dokonał  wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o połączeniu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach i Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna” w Suwałkach. Z wpisu wynika, że połączenie Spółdzielni następuje na podstawie uchwał:

– nr 7/2020 Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna” w Suwałkach z dnia 8 lipca 2020 r.

– nr 8/2020 Walnego Zgromadzenia Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniach 21 i 22 września 2020 r.

powziętych zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, w sprawie połączenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna”  w Suwałkach (spółdzielnia przejmowana) i Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach (spółdzielnia przejmująca).

Z dniem wpisu do KRS organy (Rada Nadzorcza i Zarząd) spółdzielni przejmowanej przestają działać, a funkcję Rady Nadzorczej i  Zarządu, połączonych spółdzielni, pełnić będą organy spółdzielni przejmującej.

Członków i Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna” witam w gronie mieszkańców Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Życzę dobrego, wieloletniego zamieszkiwania w naszych wspólnych zasobach, a z uwagi na trudny czas pandemii, życzę zdrowia, odporności i powrotu do czasu bez wirusa.

                                                                                                                                                        Tadeusz Szymańczyk – Prezes

Suwałki, styczeń 2021 r.

 

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743