Komunikat dot.usuwania awarii w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W odpowiedzi na pytanie odnośnie  konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zasobów mieszkaniowych, w szczególności reagowania przez służby techniczne spółdzielni na zgłaszane awarie wewnątrz lokali mieszkalnych i użytkowych w sytuacji istnienia na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19, w imieniu Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku uprzejmie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r . o spółdzielniach mieszkaniowych –  w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Obecna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego i związane z nią powszechne zalecenia służb i organów państwowych do maksymalnego ograniczania bezpośrednich kontaktów powinny powodować, iż należy reagować tylko na te awarie, których nie usunięcie wywoła znaczną szkodę w mieniu mieszkańców lub mieniu Spółdzielni. Usuwanie innych,  mniej pilnych awarii  należy odłożyć do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemią.

Przed przystąpieniem do usunięcia awarii należy upewnić się, czy osoby przebywające w lokalu nie są chore, lub  poddane obowiązkowi kwarantanny.  Każda osoba chora na chorobę zakaźną lub z tego powodu poddana kwarantannie  ma prawny obowiązek poinformowania osób przystępujących do prac wewnątrz lokalu o swojej sytuacji zdrowotnej. W innym wypadku naraża się na odpowiedzialność karną z art. 161 § 2 Kodeksu karnego (to, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą). Natomiast obowiązujące przepisy w zakresie danych osobowych (RODO) nie pozwalają Spółdzielni na gromadzenie i przetwarzanie danych zawierających informacje zdrowotne.

W sytuacji gdy w lokalu przebywają osoby poddane kwarantannie lub chore i  jednocześnie istnieje pilna konieczność usunięcia awarii należy, powołując się na wskazany wyżej art.  61 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwrócić się z wnioskiem do właściwej jednostki policji o zorganizowanie wejścia do lokalu w porozumieniu z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w sposób umożliwiający bezpieczne przeprowadzenie prac.

                                                                                                                                                                                                                                                 Radca Prawny                                                                                                                                                                                                                                                 Tomasz Pawlak

 

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743