Informacje Prezesa

CZŁONKOWIE
MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W SUWAŁKACH

Szanowni Państwo!

Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej Naszej Spółdzielni, 28 lutego 2019 r. oceniono sposób wykonania planu finansowo-gospodarczego w 2018 rok. Z zestawień kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynika, że były one wyższe od dochodów o 99.175,55 zł. Pożytków spółdzielni wypracowaliśmy na kwotę 27.240,60 zł, na nieruchomościach pożytki wyniosły 45.250,42 zł, dochodów z wynajmu lokali uzyskaliśmy 154.803,28 zł, wynik na operacjach finansowych wyniósł 65.523,77 zł. Po sprawdzeniu sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta wypracowaną nadwyżkę postawimy do dyspozycji Walnemu Zgromadzeniu. Nadpłata za centralne ogrzewanie w 2018 roku wyniosła 857.629,18 zł i po rozliczeniu zostanie zwrócona mieszkańcom.
Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza uchwaliła Plan finansowo-gospodarczy na 2019 rok. Opracowano go na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w 2018 roku i uwzględniono zadania remontowe przewidziane do wykonania w roku bieżącym. Pamiętać należy o tym, że w ubiegłym roku zanotowaliśmy duży wzrost cen usług budowlanych, a jednocześnie brak firm świadczących te usługi. Taki stan rzeczy sprawił, że mieliśmy problemy z wykonaniem niektórych zadań remontowych. W planach uwzględnić należało również wzrost podatków od nieruchomości, kosztów energii i innych opłat ponoszonych przez Spółdzielnię. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych koszty te przypisano dla każdej nieruchomości, w ten sam sposób skalkulowano stawki opłat, które obowiązywać będą od lipca br.
Stosownie do wniosków zgłaszanych na spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych osiedli, w sposób znaczący wzrośnie ilość zadań finansowanych z funduszu remontowego. Dotyczy to, przede wszystkim kompleksowej termomodernizacji czterech budynków (ich mieszkańcy wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu na ten cel), na docieplenie budynków planujemy wydać 3.332.500 zł. W sposób znaczący postaramy się podnieść estetykę naszych budynków, koszt remontów elewacji, klatek i wejść oraz balkonów i zadaszeń wyniosą łącznie 1.041.200 zł. Znaczącą pozycją będą remonty instalacji elektrycznych i sanitarnych. Dachy, które pokryliśmy ponad piętnaście lat temu, zaczynają przeciekać, dlatego w tym i kolejnych latach naprawy dachów będą znaczącą pozycją w zamierzeniach remontowych.
Bardzo ważną formą działalności naszej Spółdzielni jest prowadzenie inwestycji. Od ubiegłego roku realizujemy budynek mieszkalny (45 mieszkań i 15 garaży), jego zakończenie planujemy na październik br. Mieszkania w tym budynku realizowane są na zasadach lokatorskich. Dajemy w ten sposób możliwość uzyskania mieszkania osobom młodym i nieposiadającym zdolności kredytowej. W kwietniu rozpoczniemy drugi budynek (63 mieszkania, 10 garaży i dwa lokale usługowe). Czynimy starania o tereny pod kolejne obiekty. Korzyści z prowadzenia inwestycji pozwalają nam pokryć znaczną część kosztów ogólnych spółdzielni, przez co nie musimy odnosić ich w ciężar opłat czynszowych.
Na zakończenie pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że jesienią tego roku mija 35 lat funkcjonowania Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Spotkanie założycielskie odbyło się 19 października 1984 roku. Natomiast 28 grudnia 1984 roku zarejestrowano ją w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Wszystkim założycielom gratuluję odważnej decyzji i, w imieniu mieszkańców, dziękuję za możliwość posiadania własnego mieszkania.
Tadeusz Szymańczyk – Prezes
Suwałki, marzec 2019 rok

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743