Do Mieszkańców

Szanowni  Państwo,

Nasilenie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 sprawia, że musimy funkcjonować w znacznych obostrzeniach oraz dokładać wszelkich starań mających na celu ochronę ludzi i ograniczenie narastania pandemii.

Jednak, mimo dodatkowych obowiązków, staramy się realizować przyjęte zadania remontowe i inwestycyjne. Na ukończeniu są prace dociepleniowe na  5-ciu budynkach, w 6-ciu budynkach remontowane są balkony, modernizowane są wejścia do klatek schodowych w trzech budynkach, wyremontowano cokół bud. Szpitalna 75A, pomalowano klatki schodowe bud. Em.Plater 41A, wykonano dodatkowy parking przy ul. Szpitalnej oraz przekładane są zjazdy do garaży przy ul. Daszyńskiego 25. Terminowo przebiegają prace na nowym budynku, a Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał kredyt na jego realizację.

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zakazała zgromadzeń, w tym odbywania Walnych Zgromadzeń Członków spółdzielni. Dała jednak możliwość podejmowania uchwał w głosowaniu indywidualnym członków. Skorzystaliśmy z tej możliwości i w dniach 21 i 22 września b.r., poprzez głosowanie na kartach do głosowania, członkowie Naszej Spółdzielni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2019 rok, przekazali nadwyżkę bilansową na fundusz zasobowy, zatwierdzili zamierzenia gospodarcze na 2020 rok, wyrazili zgodę na zbycie działki nie będącej samodzielną działką budowlaną oraz wyrazili zgodę na przyłączenie do Naszej Spółdzielni Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna”.

W czerwcu b.r. Zarząd Spółdzielni zdecydował się na ogłoszenie przetargu na zakup i wymianę podzielników ciepła. Na przełomie września i października przystąpiono do ich wymiany. Jednak, z uwagi na nasilającą się pandemię zdecydowaliśmy o przerwaniu montażu i ograniczeniu prac w mieszkaniach wyłącznie do usuwania awarii.

Na koniec zwracam się z prośbą o załatwianie spraw w spółdzielni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby do minimum ograniczyć bezpośrednie kontakty.

Życzę zdrowia i odporności.

Tadeusz Szymańczyk – Prezes

Suwałki, październik 2020 r.

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743