Gospodarowanie odpadami

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 1 lipca 2013 r. ruszył nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami dla budynków wielorodzinnych zostały złożone przez MSM jako Administara budynku. Nie ma potrzeby aby mieszkańcy indywidualnie składali takie deklaracje do Administracji lub Urzędu Miasta. Jako Administrator budynków zadeklarowaliśmy gospodarowanie odpadami w sposób selektywny. W obrębie altan śmietnikowych zostały wywieszone plansze informujące o sposobie segregacji. Wszelkie informacje na temat gospodarki odpadami w Naszym mieście można znaleźć na stronie internetowej: http://odpady.suwalki.eu/

SEGREGACJA ODPADÓW

PAPIER I TEKTURĘ  należy gromadzić w pojemnikach niebieskich
PLASTIK, METALE i OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE  należy gromadzić w pojemnikach żółtych
SZKŁO KOLOROWE i BEZBARWNE należy gromadzić w pojemnikach zielonych,

Pozostałe odpady podlegające selektywnej zbiórce powinny być dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych położonego przy ul. Buczka 150 A. w Suwałkach (potocznie zwanego kompostownią). Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach otwarty jest w następujących godzinach w dni robocze  w godzinach 900 – 1800, w soboty w godzinach 900 – 1400.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać następujące (selektywnie zebrane) rodzaje odpadów:
1) odpady zielone – to odpady pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji. najczęściej powstają podczas porządkowania ogrodów w zabudowie jednorodzinnej.
2) zużyte baterie i akumulatory
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) przeterminowane leki,
5) chemikalia – przy wymianie oleju, zużyty możesz zostawić w warsztacie samochodowym, w którym wykonujesz usługę lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych .
6) zużyte opony  – przy zakupie nowych opon stare możesz zostawić u wulkanizatora u którego wykonujemy usługę lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych .
7) odpady budowlane i rozbiórkowe – niewielkie ilości gruzu można dostarczać nieodpłatnie do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.
Są to przede wszystkim:
elementy wyposażenia mieszkań, np.: meble, sofy, kanapy, fotele, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.,
wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów;
Odpady takie należy wystawić przed altaną – odbierane one będą od mieszkańców w ramach okresowych zbiórek, organizowanych przez Miasto, lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Źródło: http://odpady.suwalki.eu/ Poniżej plik do pobrania z informacją na temet segregacji odpadów. segregacja odpadów

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743