Do Mieszkańców

Szanowni  Państwo,

 Mieszkańcy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej,

                          Podsumowaliśmy wynik działalności Naszej Spółdzielni za 2019 rok. Po uwzględnieniu nadwyżki z roku poprzedniego eksploatacja zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami kwotą 491 965,88 zł. Niedobór na wodzie i kanalizacji wyniósł (jedynie!) 12 526,49 zł. Nadwyżka na obsłudze wodomierzowej to kwota 440 945,50 zł i będzie ona przeznaczona na zakup i wymianę wodomierzy. Analiza zużycia energii cieplnej wykazała nadwyżkę w kwocie 995 225 zł ( w roku 2019 – 863 634 zł). Po zatwierdzeniu sprawozdania za 2019 rok nadwyżka ta zostanie zwrócona mieszkańcom. Nadwyżka bilansowa (netto) zamknęła się kwotą 301 769,79 zł.

 W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowo-gospodarczy na 2020 rok. Mimo wielu nowych zadań i dodatkowych  pozycji kosztowych plan finansowo-gospodarczy nie przewiduje podwyżek opłat eksploatacyjnych. Koszty będziemy analizować  na bieżąco i w razie potrzeby, razem z Radą Nadzorczą, podejmować stosowne decyzje.

 Do ważniejszych przedsięwzięć tego roku zaliczona będzie wymiana ponad dwóch tysięcy wodomierzy oraz wymiana podzielników ciepła w budynkach, gdzie mieszkańcy zdecydowali się rozliczać zużycie ciepła wg ich wskazań. Na 43 budynki, mieszkańcy 16-tu zdecydowali rozliczać zużycie energii wg powierzchni mieszkań (bez podzielników). W pozostałych, po wymianie podzielników,  ciepło rozliczane będzie wg ich wskazań, tak jak dotychczas. Cenę zakupu podzielników określi przetarg, natomiast kosztami ich zakupu obciążeni będą mieszkańcy lokali wyposażanych w podzielniki. Według naszego rozeznania koszt zakupu  jednego podzielnika z wymianą kosztował ostatnio ok. 70 zł. O szczegółach planowanych remontów, wymian i modernizacji mówić będziemy na spotkaniach z mieszkańcami, które planujemy na kwiecień br.

 W styczniu 2020 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna” w Suwałkach zwrócił się do Naszej Spółdzielni z prośbą o połączenie. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie robocze, na którym Zarząd Naszej Spółdzielni zapozna się z sytuacją ekonomiczną S.M .”Północna” oraz dokona przeglądu jej zasobów.  O ewentualnym połączeniu (włączeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północna” do zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej) zdecydują Walne Zgromadzenia obydwu spółdzielni.

                                                                                                                                                                                               Tadeusz Szymańczyk – Prezes

   Suwałki, marzec  2020 rok

 

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743