Do Mieszkańców

Szanowni Członkowie MSM,

Okres pandemii zmusił ustawodawcę do zmiany prawa w taki sposób, aby chronić obywateli przed zachorowaniem i skutkami koronawirusa. Od 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwana ustawą kryzysową) Dz.U.z 2020 r., poz.568.

Unormowania te dokonały zmian również w Prawie Spółdzielczym, a zwłaszcza w zasadach funkcjonowania organów spółdzielczych. Ustawa wprowadziła istotną regulację dotyczącą terminu odbycia walnego zgromadzenia spółdzielni. Zgodnie z art.90 ustawy zmieniającej, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Tak więc Walne Zgromadzenie Naszej Spółdzielni nie może odbyć się w tradycyjnym już majowo-czerwcowym terminie. Tym niemniej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za2019 r. zostały sporządzone w przywidzianym terminie, biegły rewident dokonał ich sprawdzenia a Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku sprawozdania przyjęła. Wyniki działalności w 2019 roku nie uległy zmianie w stosunku do tych, jakie przedstawiałem w marcu br. Jednak na zatwierdzenie i przeznaczenie nadwyżki bilansowej będziemy musieli poczekać do Walnego Zgromadzenia. Pragnę jednocześnie uspokoić Państwa, że rozliczenie zaliczek na centralne ogrzewanie dokonane będzie jeszcze w czerwcu br.

Stosownie do sytuacji w kraju, również w naszej Spółdzielni łagodzimy restrykcje sanitarne i od 1 czerwca 2020 r. sprawy, których nie można załatwić przez telefon lub e-mail, można załatwiać osobiście w siedzibie Spółdzielni (zachowując stosowne środki bezpieczeństwa).

Z uwagi na ograniczoną możliwość kontaktu z mieszkańcami, o bieżących działaniach Spółdzielni będę częściej informował na naszej stronie internetowej. I tak: W porozumieniu z Radą Nadzorczą postanowiliśmy uruchomić procedurę przetargową na zakup podzielników ciepła. Bez zakłóceń prowadzone są prace remontowe a realizacja nowego budynku przebiega bardzo sprawnie.

           Życzę Państwu dużo zdrowia, odporności i udanego sezonu urlopowego.                                             

                                                                                                                                                                          Tadeusz Szymańczyk – Prezes

 

Suwałki, czerwiec  2020 rok

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743