Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami

Dotyczy: możliwości zwolnienia z częściowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia 01 maja 2015 roku zgodnie z Uchwałą nr Y/32/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązują nowe uregulowania dotyczące częściowego zwolnienia – w wysokości 50%, gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163. z póź. zm.).

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zadeklarowaną segregacją uchwalona przez Radę Miasta Suwałki wynosi 16,00 zł., a w przypadku częściowego zwolnienia w wysokości 50% – 8,00 zł.

Osoby ubiegające się o częściowe zwolnienie z opłaty powinny złożyć stosowne dokumenty, zgodnie z uchwałą nr V/34/2015 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2015 r, w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach.

Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 7 lub telefonicznie: 875671236 w.43.40

Comments are closed.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/msm/public_html/wp-includes/functions.php on line 3743