Strona główna
Mapa strony
Kontakt
spłata kredytu do 2017 r.
 

W związku ze zmianą ustawy „o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych” z dnia 30 listopada 1995r. / Dz. Ustaw nr 5 z 18.01.1996r. / Zarząd Spółdzielni informuje o najistotniejszych zmianach:

  • przesunięty został o kolejne 4 lata tj. do 31 grudnia 2017 r. termin dokonywania całkowitej spłaty kredytu i odsetek przez kredytobiorców korzystając z częściowego umorzenia zadłużenia wobec banku z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz zadłużenia wobec budżetu państwa,
  • w przypadku zawieszenia spłat kredytu i odsetek ze względu na niskie dochody (dochód brutto na członka rodziny nie może przekroczyć 110% najniższej emerytury tj. 970,82zł/osobę - NAJNIŻSZA EMERYTURA 882,56 zł, od 01.03.2016 r.)
   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa