Strona główna
Mapa strony
Kontakt
Komunikaty

UWAGA! Dodatki mieszkaniowe!

 

Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734),  dodatek mieszkaniowy przysługuje:

najemcom, podnajemcom, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom lokali mieszkalnych, a także osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest m.in.:

  • dochód brutto na członka rodziny nie może przekroczyć w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury tj. 882,86 zł , a w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury, tj. 1.236,00 zł,
  • normatywna pow. użytkowa mieszkania w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego łącznie z 30% rezerwą nie może przekroczyć:

45,50 m2

dla 1 osoby

58,50 m2

dla 3 osób

84,5 m2

dla 5 osób

52 m2

dla 2 osób

71,5 m2

dla 4 osób

91,0 m2

dla 6 osób

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 50% - pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego:

  • dodatek mieszkaniowy przyznaje Prezydent Miasta Suwałk w drodze decyzji, a wnioski przyjmuje Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32
  • Wnioskodawca może otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 dnia następnego miesiąca po dniu złożenia wniosku  UWAGA!! aby otrzymać dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2010 r. wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2010 r.
  • Okres przyznania dodatku wynosi 6 miesięcy.

 

Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego prosimy o kontakt z Działem Inwestycji i Spraw Członkowskich pokój nr 3 ul. Daszyńskiego 25A,

 

       czynnym codziennie w godz. 700 – 1500, w poniedziałki do 1700.

 

 
   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa