Strona główna
Mapa strony
Kontakt
O nas

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1984 roku i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Suwałkach I Wydział Cywilny Sekcja Spraw Rejestrowych 28 grudnia 1984 roku.
Siedziba Spółdzielni mieści się w budynku przy ul. Daszyńskiego 25A w Suwałkach.

Zasoby Spółdzielni to:
 • mieszkania (od kilku lat budowane również przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego),
 • lokale usługowe
 • garaże
o łącznej powierzchni ponad 110 tys. m2 powierzchni użytkowej.

      Oprócz podstawowej działalności administrowania zasobami i inwestycji, Spółdzielnia podejmuje również szereg działań dodatkowych, w tym między innymi :
 • organizuje konkursy na najpiękniejszy balkon i ogródek przyblokowy, w których biorą udział wszyscy mieszkańcy, pragnący swym zaangażowaniem przyłożyć się do poprawy wizerunku estetycznego osiedli, co zostaje zauważane i nagradzane przez Zarząd,
 • bierze udział w organizowaniu festynów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z naszych osiedli, współpracując z placówkami szkolno-wychowawczymi,
 • współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy, organizując pracę bezrobotnym mieszkańcom i absolwentom naszych szkół.
   
 
      Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa jest członkiem założycielem Regionalnego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Białymstoku oraz akcjonariuszem UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A w Łodzi (wcześniej T.U. "FILAR" S.A.).

      Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa była również pomysłodawcą i prekursorem wprowadzenia ochrony osiedli, co spotkało się z aprobatą mieszkańców.

Od ponad 20 lat Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:
 • Tadeusz Szymańczyk - Prezes Zarządu
 • Tadeusz Czerwiecki - Zastępca Prezesa Zarządu
 • Zofia Bobrowska - Członek Zarządu
   
Radę Nadzorczą stanowią:
 • Jerzy Czerniawski - Przewodniczący Rady
 • Danuta Borawska - Zastępca Przewodniczącego
 • Teresa Jagłowska - Sekretarz
 • Henryka Niezgoda - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Teresa Simaszko - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Pająk - Członek Komisji Rewizyjnej
 • Ryszard Ćwikliński - Członek Rady
   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa