Strona główna
Mapa strony
Kontakt
wrzesień 2017 r.
 

Szanowni  Spółdzielcy  MSM !

                                  Sezon urlopowy mamy za sobą, śpieszę  więc poinformować Państwa o tym, co działo się w ostatnim czasie. A działo się bardzo dużo.

                                 Trwają prace przy kompleksowej termomodernizacji przy wykorzystaniu kredytu z premią. Wykonawca, wyłoniony w drodze przetargu, do czerwca 2018 roku, kompleksowo dociepli i odnowi budynki Daszyńskiego 3 i 3B oraz Północną 26 i Wileńską 9. Przystąpiliśmy do przebudowy drogi osiedlowej na KAMENIE wzdłuż budynku Północna 26B. Sukcesywnie realizowane są zadania ujęte w planie remontowym na 2017 rok.

 Oddaliśmy do użytku budynek Reja 63A. Mieszkańcy wykończają swoje mieszkania, a część z nich już mieszka w nowym budynku. Rozwiązania techniczne i jakość wykonania tego budynku ma swoje odzwierciedlenie w wielu pozytywnych opiniach  zarówno na portalach internetowych jak i w bezpośrednich kontaktach.

Zakupiliśmy teren pod budowę spółdzielczych mieszkań lokatorskich w dwóch lub trzech budynkach mieszkalnych. W najbliższym czasie dokupimy wąską działkę komunalną na uzupełnienie naszego terenu w celu racjonalnego wykorzystania całej nieruchomości. Prace projektowe już trwają. Jeszcze w tym miesiącu przedstawimy na naszej stronie koncepcję programowo przestrzenną, a od listopada rozpoczniemy nabór na mieszkania lokatorskie, o czym powiadomimy w stosownym ogłoszeniu.

                            W dniu 9 września b.r.  weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Obok wielu zmian, ustawa w sposób rewolucyjny zmienia, w spółdzielniach mieszkaniowych, sprawy członkowskie. Osoby posiadające spółdzielczy tytuł do lokalu, z mocy prawa, stają się członkami. Jeśli tytuł przysługuje obojgu małżonkom, oboje stają się członkami. Nie ma obowiązku składania deklaracji oraz wpłacania wpisowego i udziału. Osoby dysponujące odrębną własnością a nie będące członkami, jeśli chcą przystąpić do spółdzielni, tak jak dotychczas, muszą złożyć deklarację członkowską. Osobom nie posiadającym tytułu prawnego do lokalu w spółdzielni członkowstwo wygasa. Zapisy nowej ustawy budzą wiele kontrowersji wśród prawników co do ich konstytucyjności, jednak ustawa weszła w życie i spółdzielnia przystąpiła do uaktualnienia rejestrów członkowskich, dostosowania regulaminów i statutu.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                              Tadeusz  Szymańczyk – Prezes

Suwałki 30 września 2017 rok

   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa