Strona główna
Mapa strony
Kontakt
maj 2017 r.
 

 Drodzy Spółdzielcy!

 

                                     Miesiąc maj obfitował w szereg bardzo w ważnych zdarzeń dla przyszłości Naszej Spółdzielni.

                           W dniach 29-30 maja zebrało się ( w dwóch częściach ) nasze najważniejsze gremium – Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2016 rok, zatwierdzono sprawozdanie finansowe, zdecydowano o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej, przyjęto program działania na 2017 rok. W ramach tego programu zaakceptowano projekt kompleksowej termomodernizacji budynków przy wykorzystaniu kredytu termomodernizacyjnego z premią, oraz działania zmierzające do wznowienia spółdzielczego budownictwa lokatorskiego.   Z protokołami z obu części Walnego Zgromadzenia członkowie spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni.

                         W dniach 20-21 maja uczestniczyliśmy w Suwalskich Targach Mieszkaniowych. Mimo sprzedaży większości mieszkań w nowobudowanym budynku Reja 63A, uznaliśmy za wskazane pokazanie na rynku mieszkaniowym oferty spółdzielczej. W tym samym celu 17 maja, pierwszy raz, reklamowaliśmy nasze mieszkania w trakcie meczu Wigry Suwałki – Zagłębie Sosnowiec. Efektem tych działań były kolejne umowy o budowę mieszkań. Myślę również, że w kontekście przyszłych inwestycji, poprawi to nasz wizerunek na rynku mieszkaniowym, zdominowanym przez deweloperów.

                         Trwają roboty remontowe przy elewacjach, balkonach  i dociepleniu oraz chodnikach, drogach i parkingach ujętych w planie remontowym na 2017 rok. Część prac wykonywana jest w porozumieniu z Miastem, np. chodniki przy ul. Wileńskiej 9  wykona Zarząd Dróg i Zieleni.

                        Zarząd Spółdzielni skompletował i złożył w banku PKO wniosek na kredyt na termomodernizację sześciu budynków, których mieszkańcy w większości się za tym opowiedzieli.

                        Pragnę również poinformować, że Instytut Europejskiego Biznesu przyznał Naszej Spółdzielni tytuł Gepard Biznesu 2016. Informacje na ten temat znajdują się w rankingu Gepardy Biznesu Województwa Podlaskiego. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tadeusz  Szymańczyk – Prezes

 

 

Suwałki 31 maja 2017 rok

 

   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa