Strona główna
Mapa strony
Kontakt
kwiecień 2017 r.
 

Drodzy Mieszkańcy MSM!

 

                          Na wiosennych  spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych osiedli, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia br. omówiliśmy plany remontowe i inwestycyjne na 2017 rok, poinformowaliśmy o wynikach działalności w 2016 roku oraz omówiliśmy bieżące problemy mieszkańców poszczególnych osiedli. W spotkaniu mieszkańców osiedla KAMENA uczestniczyła przedstawicielka Policji (dzielnicowa) oraz przedstawiciel Straży Miejskiej.

                           W mijającym miesiącu zawarliśmy umowy wstępne na zakup terenów pod planowane spółdzielcze budownictwo lokatorskie. Zwróciliśmy się również z zapytaniem (przetarg ograniczony) do czterech firm projektowych o cenę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażami na tym terenie.

                          Opracowano audyty energetyczne dla budynków wytypowanych do kompleksowej termomodernizacji finansowanej z kredytu. Po opracowaniu dokumentacji wystąpimy o kredyt termomodernizacyjny i przystąpimy do docieplenia.

                         Odebrany został kompleks 15 garaży przy ulicy Daszyńskiego. Trwa przekazywanie ich przyszłym użytkownikom.

                         Rozpoczęto roboty remontowe przy elewacjach, balkonach i dociepleniu oraz chodnikach, drogach i parkingach ujętych w planie remontowym na 2017 rok.

                        Zarząd Spółdzielni postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 29 i 30 maja 2017 roku. Zawiadomienia z porządkiem obrad otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych. 

 

                                                                                                                                                           Tadeusz  Szymańczyk – Prezes

30 kwiecień 2017 rok

 

   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa