Strona główna
Mapa strony
Kontakt
luty 2017 r.
 

Szanowni  Mieszkańcy !

                     Szybko minął luty, dlatego śpieszę poinformować Państwa co w tym miesiącu działo się w naszej Spółdzielni.

             Do najważniejszych decyzji podjętych w lutym zaliczyć należy uchwalenie przez Radę Nadzorczą Planu finansowo – gospodarczego na 2017 rok. Podstawą jego opracowania były faktycznie poniesione koszty w 2016 roku. Plan obejmuje koszty utrzymania i eksploatacji zasobów w zakresie opłat zależnych od Spółdzielni. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych kalkulację stawek sporządzono odrębnie dla każdej nieruchomości (budynku). Przyjęto również zasadę nie podnoszenia stawek eksploatacyjnych ujętych w opłatach czynszowych. Plan finansowo – gospodarczy na 2017 rok jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni i razem z funduszem remontowym będzie omówiony na wiosennych spotkaniach z mieszkańcami.

                 Rada Miasta Suwałk uchwałą z 22 lutego podniosła o 40 groszy opłatę za odprowadzenie ścieków. Tak  więc od kwietnia opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzrośnie z 7,22 zł/m² do kwoty 7,62 zł/m². 

           Zarząd Spółdzielni podpisał list intencyjny z Generalnym Realizatorem Inwestycji Polska Spółka z o.o. rozpoczynający rozmowy na temat budowy i finansowania spółdzielczych mieszkań lokatorskich.

              Zlecono projektowanie przebudowy drogi osiedlowej na osiedlu KAMENA między budynkiem Północna 26B a „szeregówką”. Zadanie to chcielibyśmy   zrealizować jeszcze w tym roku.

                Trwają rozmowy z mieszkańcami w sprawie kompleksowej termomodernizacji budynków. Ofertę taką Zarząd postanowił skierować do mieszkańców pięciu bloków w naszych zasobach.

                       

                                                                                                                                                 Tadeusz  Szymańczyk – Prezes

28 luty 2017 rok

   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa