Strona główna
Mapa strony
Kontakt
marzec 2017 r.
 

Szanowni  Państwo !

Miesiąc marzec b.r. obfitował w wiele bardzo ważnych decyzji.

Biegły rewident zakończył badanie sprawozdanie finansowego Spółdzielni za 2016 rok. Opinia i raport z badania sprawozdania został przedstawiony Radzie Nadzorczej a Rada sprawozdanie przyjęła i zdecydowała przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/2017 z dnia 30 marca 2017r. wyraziła zgodę na zakup gruntów (5.737 m²) pod planowane budownictwo lokatorskie. Niebawem przystąpimy do wyłonienia biura projektowego, któremu zlecimy wykonanie dokumentacji.

Zarząd Spółdzielni postanowił poddać kompleksowej termomodernizacji budynki Daszyńskiego  3B, Północna 26, Wileńska 9. Docieplany nie będzie bud. Daszyńskiego 3A, ponieważ większość mieszkańców opowiedziała się przeciw termomodernizacji. W najbliższych dniach, o termomodernizację zapytamy mieszkańców bud. Kowalskiego 9A i 13A, ponieważ mieszkańcy tych budynków przejawiali takie zainteresowanie. W kwietniu planujemy przystąpić do opracowania audytów i wystąpić o kredyt termomodernizacyjny z premią.

Trwa odbiór garaży (15 szt.) przy ul Daszyńskiego. Dokonywany jest również podział gruntu pod te garaże w celu ustanowienia samodzielności lokali i notarialnego przeniesienia własności na użytkowników.

Prowadzone są przeglądy wiosenne, a w ślad za nimi prace remontowe i naprawcze w budynkach i na osiedlach              (naprawy balkonów i elewacji, malowanie klatek schodowych, przełożenie chodników, naprawa dróg, odnowienie placów zabaw i ławek).

Przeprowadzane są przetargi na docieplenia ostatnich szczytów i klatek schodowych.

Zakończono wycinkę zgłoszonych przez mieszkańców drzew i krzewów. 

                       

                                                                                                                                       Tadeusz  Szymańczyk – Prezes

31 marzec  2017 rok

   ©2010 Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa